שירותי ניהול והשכרת נכסים מיועדים למשקיעים בתחום הנדל"ן אשר מבקשים להשקיע בנכסים חדשים או מיד שניה, במטרה להשכיר אותם לתקופה ארוכה, ליהנות מהכנסה פאסיבית קבועה, ללא עיסוק מתמשך בתחזוקת הנכס וההתנהלות אל מול שוכרים.

חשוב להבדיל בין חברות המספקות שירותי ניהול נכסים בבאר שבע והדרום, באופן הבא להחליף את תפקידו המסורתי של וועד הבית,  ודואגות לגביית התשלום מן הדיירים, ניהול החשבון ולשירותי הניקיון, הגננות והתחזוקה השוטפת, לבין חברות ניהול והשכרת נכסים, אשר למעשה מהוות את הזרוע הביצועית של בעל הנכס בהיבט המשפטי, הכלכלי והמעשי.

חברות ניהול והשכרת נכסים מוכרות כנותנות שירותים לבעלי בניינים, ו/או מספר רב של נכסים עסקיים או לצרכי מגורים, אלא שבשנים האחרונות גם בעלי נכסים יחידים בוחרים להרפות ידיהם מן הנכס ומן העיסוק המתמשך בו, ומניחים את המלאכה בידי בעלי מקצוע מובילים ומנוסים.

מהם השירותים הניתנים על ידי חברת ניהול ואחזקת נכסים?

בדק בית- בדיקה מקיפה של הנכס לבחינת ליקויים, איכות הנכס ומצבו הכללי לפני העמדתו להשכרה.

תחזוקה ותיקונים– טיפול בליקויים כמתחייב על פי חוקי הגנת הדייר, במטרה להעמיד נכס ראוי למגורים מחד גיסא, ולמנוע נזקים מצטברים ועלויות עתידיות גבוהות מאידך גיסא. השירות יכלול הכנה של הדירה לצורך הצגה לשוכרים, באופן מיטבי שיאפשר את דרישת הסכום הריאלי המקסימלי כנגדה, ויבטיח פוטנציאל השכרה מהיר.

פרסום וגיוס שוכרים– החברה תהיה אחראית על פרסום הנכס במדיות המקומיות הרלוונטיות, התנהלות מול שוכרים פוטנציאלים, הצגת הנכס בפניהם ובחינה של נתוני השוכרים ( בדיקה כלכלית, אימות המחאות, דרישה ופיקוח על ערבויות).

הכנה והחתמה על חוזה שכירות– יצירת חוזה שכירות מקיף, העונה לדרישות חוק ומכסה כל פתח ואפשרות, תוך הגנה מלאה על בעל הנכס וזכויותיו. החוזה יהווה מסמך משפטי וקביל לכל דבר ועניין, וחברת הניהול תהה אחראית על תהליך ההתקשרות וחתימת החוזה בין המשכיר לשוכרים.

התנהלות בירוקרטית– התנהלות אל מול השוכר להבטחת העברה מלאה של ההתחייבויות הכרוכות במעבר לדירה על שמו ותחת אמצעי התשלום מטעמו, לרבות מיסי עירייה ורשות, חשבונות חשמל, תקשורת, גז ואחרים, על פי צורך.

תחזוקה שוטפת- נכס פרטי- לבעל הנכס המשכיר אותו קיימת חובה לטיפול ותחזוקה בתשתיות הנכס, במקרה של ליקויים ותקלות, על פי צורך. חברה לניהול נכסים תביא ידע משפטי וחוקי באשר למחויבות זו, לצד עבודה שוטפת עם בעלי המקצוע מתחומים שונים, תוך הצגת זמינות מלאה ומתן מענה מקצועי, מהיר, בסטנדרטים גבוהים.

תחזוקה שוטפת– מבנים משותפים- כאשר מדובר בבניין דירות או משרדים, המועבר לניהול החברה, מלבד האחריות על טיפול, ניהול ותחזוקה של כל נכס, החברה תיקח אחריות על התחזוקה היום יומית השוטפת של השטחים המשותפים, לרבות שירותי ניקיון, גינון, תאורה, תשלום חשבונות (חשמל, מים וכו').

ניהול פיננסי- חברת הניהול תהה אחראית על גביית התשלום מן המשכיר, באופן שהוסכם ונחתם בחוזה השכירות, והעברתו לבעל הנכס במועדים קבועים וללא צורך בפעולות גביה ועיסוק מצדו, למעט סכום העמלה המוסכם בין החברה לבעל הנכס.

חברת רז פרויקטים היא חברה מובילה בשוק, המספקת מגוון שירותים בתחום הבנייה ובענף הנדל"ן, בניהם שירותי ניהול והשכרת נכסים, הניתנים בידי צוות מקצועי מוביל המשלב שירות משפטי, פיננסי ויישומי, המעניק לבעל הנכס שקט נפשי ואת הידיעה כי הנכס אשר בבעלותו מניב הכנסה קבועה ואופטימלית וזוכה לתחזוקה, שמירה על ערכו וניהול מיטבי.

בין היתרונות שנציעה רז פרויקטים לבעלי הנכסים:

תחזוקה וניהול גם של נכסים בודדים

תחזוקת בתים, דירות ונכסים עסקיים.

מחויבות מלאה לבעל הנכס בלבד- ללא גביה נוספת מן המשכיר, תוך שמירה על האינטרסים של בעל הנכס במלואם.

העסקת אנשי מקצוע מובילים ומנוסים בכל התחומים הנדרשים.

גביית דמי ניהול בעבור נכס מושכר בלבד.

התנהלות ארוכת טווח ללא התחייבות מצד בעל הנכס- אפשרות ביטול מדי חודש.

גביית דמי ניהול הוגנים ותחרותיים.

רז פרויקטים עומדת לרשות בעלי נכסי נדל"ן בדרום ובמרכז, תוך מתן שירות מקצועי, יעיל, אמין ומקיף- לכל צורך.