פיקוח בניה מול עיריות

פיקוח בניה מול עיריות

מאת אלי רז רז פרויקטים -ניהול ופיקוח בניה 05/11/2018

גם המבנים המרשימים ביותר החלו כשטח עפר שומם או מבנה ישן המיועד להריסה, בתהליך בירוקרטי ארוך ומורכב אל מול הרשות המקומית שמטרתו היא קבלת היתר בניה. היתר הבניה על פי חוק נדרש הן במקרים של הריסה ו/או הקמה של מבנה חדש, אולם גם במקרים של תוספת בניה, שילוב של מחסן או יחידה נוספת בשטח המגורים הרשום, הוספת מרפסת, שינוי בקירות החיצוניים של המבנה, שינוי בקירות הפנימיים המשנה את פני השלד, סלילה וסגירה של דרך המובילה אליו ועוד.

מפקח בניה מקצועי שנשכר לצורך ליווי פרויקט הבינוי או השיפוץ (לרבות פרויקטים מסוג תמ"א 38) מתחיל את עבודתו כבר בשלב זה, בהתנהלות הבירוקרטית המסועפת אל מול הרשויות העירוניות, ובמטרה להשיג בהקדם את האישורים המתאימים ולהתחיל ביצוע העבודה בפועל.

שלב א': בקשה למידע מוועדת תכנון ובניה המקומית- בקשה זו תכלול את תיאור הקרקע ומיקומה על פי רישום הקרקע במשרדי העירייה, כאשר בנוסף לזאת יש לציין את הפרטים המלאים של המבקש ולציין את הייעוד המתוכנן לקרקע. ניתן לכלול שאלות נוספות הנוגעות לקרקע ולאזור. בקשה זו למעשה מיועדת גם לסייע למבקש להחליט האם הקרקע והאזור בו היא מצויה מתאימים לצרכיו ולמטרות הבינוי שלו.

שלב ב': הגשת בקשה להיתר בניה- הגשת הבקשה להיתר בניה מתבצעת על ידי איש מקצוע מוסמך בהתאם לאופי הפרויקט (אדריכל, מהנדס בניה, הנדסאי בניין) וכוללת מפת מדידה ו/או מפה טופוגרפית, מפת איתור עבודה, תכניות, חישוב שטחים ומדידות, וזאת לצד האגרה הקבועה בחוק. בשלב זה חשוב במיוחד להסתייע במפקח בניה מוסמך המכיר את דרישות הרשות המקומית ויוכל להבטיח הגשת בקשה מלאה, מפורטת, מקצועית בעלת יכולת לקבלת ההיתר.

שלב ג': דיון בבקשה- הדיון בבקשה יתבצע על ידי וועדת התכנון והבנייה המקומית, בהתאם לתדירות יושבה. הדיון יכלול התייחסות מלאה לבקשה, כאשר בכל מקרה של דחיה או בקשה להשלמת מידע ומסמכים תנמק הוועדה את החלטתה. במידה וניתן היתר בניה, יהיה תקף לתקופה בת שלוש שנים מיום התכנסות הוועדה ואישורה.

שלב ד': הגשת ערר- במקרה של דחיית הבקשה רשאי המגיש לערער על החלטה זו, תוך נימוק מפורט של הבקשה וצירוף מסמכים מתאימים.

פניה לוועדת תכנון ובינוי ללא היערכות וליווי מקצועי עשויה להוות בזבוז של כסף ושריפת גשרים, כאשר המידע והניסיון בעבודה מול הוועדות הללו הוא רב. עבודה בליווי מפקח בניה הן בשלב זה והן בהמשך, בהתנהלות השוטפת אל מול הרשות העירונית ובפיקוח על העבודות המתבצעות בנכס היא בבחינת אחריות אישית, מקצועית וכלכלית כאחד.

רז פרויקטים- חברה המספקת ניהול פרויקטים ופיקוח בניה לאורך כל הדרך, החל משלב התכנון, הפניה לרשות המקומית והגשת הבקשות המתאימות וכלה בפיקוח מלא על העבודה בפועל, בעין מקצועית ומנוסה.